המדריך המקצועי לפעילות הוועד המקומי

a4

בישראל ישנם כיום למעלה מ-1,000 ועדים מקומיים שיש להם סמכות ואחריות ביחס להיבטים מוניציפאליים רבים ביישובים, ולמרות זאת עדיין קיימת אי-בהירות רבה לגבי נושאים מהותיים ובסיסיים הנוגעים לפעילותם של הוועדים המקומיים...

באתר הוועד המקומי ובמדריך המקצועי לפעילות הוועד המקומי שכתב עו"ד שלמה ולדמן תמצאו תשובות לשאלות הנ"ל וכן תוכלו לראות התייחסות מקצועית וגם התייחסות פרקטית בנוגע לפעילות הוועדים המקומיים,  כולל דוגמאות של מסמכים שונים שכל ועד מקומי נדרש להם בפעילותו השוטפת.

Copyright © dorisdesign

מייל: Meital@vaad-mekomi.co.il

טל': 03-7734500

פקס: 03-7734515

מען: מצדה 7, בני ברק  5126112. מגדלי ב.ס.ר 4