המדריך המקצועי לפעילות הועד המקומי

המדריך המקצועי לפעילות הועד המקומי

שלמה ולדמן

a4

בישראל ישנם כיום למעלה מ-1,000 ועדים מקומיים שיש להם סמכות ואחריות ביחס להיבטים מוניציפאליים רבים ביישובים, ולמרות זאת עדיין קיימת אי-בהירות רבה לגבי נושאים מהותיים ובסיסיים הנוגעים לפעילותם של הוועדים המקומיים...

באתר הוועד המקומי ובמדריך המקצועי לפעילות הוועד המקומי שכתב עו"ד שלמה ולדמן תמצאו תשובות לשאלות הנ"ל וכן תוכלו לראות התייחסות מקצועית וגם התייחסות פרקטית בנוגע לפעילות הוועדים המקומיים,  כולל דוגמאות של מסמכים שונים שכל ועד מקומי נדרש להם בפעילותו השוטפת.

עו"ד שלמה ולדמן הינו בעל ניסיון מקצועי עשיר של למעלה מ-26 שנים בתחום דיני המועצות האזוריות ודיני הוועדים המקומיים והוא שותף מנהל במשרד עורכי הדין ולדמן-דוד-זוכוביצקי.

משרד עורכי הדין ולדמן-דוד-זוכוביצקי עוסק בדיני רשויות מקומיות (בדגש על מועצות אזוריות וועדים מקומיים) בדיני תכנון ובניה, מיסוי מוניציפאלי, מכרזים, נדל"ן, ביטול/הפחתת חיובים של המינהל-רשות מקרקעי ישראל ועוד.

אתר הוועד המקומי כולל עדכונים ומאמרים הנוגעים לכל ועד מקומי ותוכן האתר יוכל לסייע לכל העוסקים במלאכת הפעלת הוועדים המקומיים.

אתר הוועד המקומי מיועד בראש ובראשונה ליו"ר הוועד המקומי, לחברי הוועד המקומי, למנהל / מזכיר הוועד המקומי וגם כמובן עבור תושבי היישובים המנוהלים על ידי ועדים מקומיים .        

אתר הוועד המקומי מיועד גם עבור הגורמים במועצות האזוריות הפועלים למול הוועדים המקומיים:         
ראש המועצה האזורית, מנכ"ל המועצה האזורית, גזבר המועצה האזורית ולמחלקת היישובים במועצה האזורית.

אתר הוועד המקומי יוכל כמובן לסייע לכל מי שפועל בסביבה הכפרית ויש לו ממשק עם פעילות של ועד מקומי.

נשמח לעמוד לרשותכם ולשרותכם

מייל: Meital@vaad-mekomi.co.il

טל': 03-7734500

פקס: 03-7734515

מען: מצדה 7, בני ברק  5126112. מגדלי ב.ס.ר 4